R

RESTORASYON:Aslını bozmadan onarma.

RAKABE:Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet.

RESMİ SENET:Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşmedir.