E

EKSPERTİZ:Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi.

EMLAK:Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.

EMLAK BEYANI:Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

EMSAL:Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır.