İ

İFRAZ:Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

İMAR AFFI:Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.

İPOTEK:Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

İRTİFAK HAKKI:İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.

İFRAZ:Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.

İNTİFA HAKKI:Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.

İPOTEK:Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.

İLAM:Mahkeme kararı demektir.

İŞTİRAKİN FESHİ:Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.