Konut Alırken Önemli 40 Nokta

 

1) İnşaat kalitesi

Demirden çimentoya, sıvadan işçiliğe kadar bütün unsurlar inşaatın kalitesini oluşturur.

2) Arsa alanı
Site ve toplu konut uygulamalarında konuta düşen arsa payı önemli. Bu pay arttıkça fiyat da artar. Satın alırken arsa payı geniş olan projeleri tercih edin.

3) İnşaat alanı
Binanın oturum alanının arsaya oranı küçüldükçe konut değerlenir. Projede yeşil afan ve sosyal donatılara daha fazla yer verildiği anlamına gelir.

4) Toplam kullanım alanı
Konutun kullanım alanı arttıkça fiyat Artar. Konutlarda fiyatlar brüt metrekare bazında belirlenir.

5) Net alan
Oda, salon, koridor ve balkonun toplam alanı. Net alanın fazla olması değeri artırır.

6) Sosyal tesisler
Spor alanları ve toplantı salonları gibi sosyal tesisler konuta değer katar. Son dönemde sosyal tesisi olmayan proje neredeyse ilgi görmüyor.

7) Yeşil alan
Konutun değerini yükseltir. Çevre düzenlemesi her zaman fiyatı artırıyor. Ayrıca yeşil alanların değerlendiriliş tarzı da konut fiyatlarına etki ediyor.

8 ) Mevki
Binanın bulunduğu semt ve ilçe. Kent göre değişmekle birlikte gelir seviyesi yüksek kesimin yaşadığı semtlerdeki konutlar orta ve alt gelir grubunun yaşadığı semtlere göre daha değerlidir

9) Doğa manzarası
Doğa manzarası konutlann fiyatını yükseltir. Doğaya yakın olan projeler, ciddi ulaşım sorunu yoksa çok fazla rağbet görür. Aynca ikinci el piyasası hareketli olur.